Black Motion & Osaze – Ngoma ft. Dr Moruti & Mazet SA

Black Motion & Osaze - Ngoma ft. Dr Moruti & Mazet SA mp3 download free lyrics

Black Motion & Osaze – Ngoma ft. Dr Moruti & Mazet SA mp3 Download free

Finally the wait is over as award winning music duo and record producers Black Motion & Osaze who have been hitting up the industry for long now is here today with a new song titled Ngoma featuring Dr Moruti & Mazet SA alongside it’s lyrics. Cop below and enjoy.

VERY HOT: Nobuhle & Black Motion – Eloyi

“Ngoma” was produced by the artists themselves as they strives into perfecting their upcoming studio LP project. The project will house about 5 tracks in all and featuring other top notch artists in the industry.

Stream, and share “Ngoma”. Don’t forget to drop your comments below.

Black Motion & Osaze – Ngoma ft. Dr Moruti & Mazet SA download mp3

DOWNLOAD Audio file

Lyrics:

Ni yi cule lengoma
Lizwe lonke
Ndithi amazwe wonke ehh
Lizwe lonke
Wona mazwe wonke

Xayendibiza ndiyosabela
Xayendimemeza ndiyosabela
Mazwe wonke
Eeh wonke amazwe

Obememeza memeza
Memeza lengoma
Ngoma ngoma
Ngoma yami

Wona mazwe ndith’ abantu
Abanitsi Bayondivuma
Ngalengoma ngalengoma
Ngalengoma ngalengoma
Eh, ngalengoma

Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma

Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma

Yebo ingoma ngoma, oh
Ndithi ngoma
Ngoma yami
Loni Lizwi

Ilizwi
Awulizwi lam
liyoviwa
Ngamazwe
Ngamazwe, ngamazwe

Ndith’amazwe wonke
Mhlaba wonke
Jikilele
Uyondimemeza
Uyondimemeza
Umemeze lengoma

Awulengoma yebo lengoma
Awulengoma
Awulengoma lengoma, Iengoma

Ingoma ngoma
Awu ingoma ngoma
Yebiiingoma Ngoma
Ayiii ingoma yhooo

Ndiyobe ndi biziwe
Ndiyobe nsabelile
Ndiyobe ndi biziwe

Mna ndiyobe nsabelile
Ndi sabelile
Khanisukumeni
Ninhlabelelise
Yona lengoma
Kanihlabelelise
Yona lengoma

Mma
Ohh
Hayi, hayi
YahaiiI, yehee
Ohh

Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma

Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma

Ndi cali ingoma
Ndi zimalele
Ndi zimalele

Ndimameleni ndiyamemeza
Memeza
Sabelani

Ndizonidumisa
Ngi li culele
Lengoma
Ngoma ngoma
Awu ingoma ngoma
Yebo ngoma, ngoma
Awu ingoma ngoma
Awu ingoma ngoma
Ngithi ngoma, ngoma
Aau, ooh
Aau, ooh

Sabelani
Ngi lethi umlaezo
Ku lengoma
Nga lengoma

Nginilethele umlayezo
Onke amazwe
Nga lengoma
kulomculo wam
Ooh, ndiyi hlabelele

Ni yi ngi thembise
Ni yi hlabelele
Ni yi cule lengoma

No, ooh weeh
Noma kunjan
Kunganjan kunjan
Kodwa lengoma

Ndizoyethula ngaphezukwenu
Awulengoma ngoma, ngoma
Yebo ingoma ngoma
Awu emazweni
Awu emazweni
Konke amazwe
Ndiyo ndi vuma

Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma

Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma
Ngoma, ngoma awu ingoma ngoma

Hlonipha
Lomculo
Yooooh

Umculo lomculo
Lomculo
Lomculo

Yeha, yeha, yeha
Yeha, yeha, yeha
Yeha-a-a-a

Lengoma
Umawemawe
Ayi lengoma

Ngoma
Ngoma
Ngithi

Ngoma
Ngoma
Ngoma
Ngoma

Ngoma
Ngoma
Ngoma
Ngoma

iminathi 1

Leave a Reply