William Last KRM – Tinto

William Last KRM - Tinto mp3 download free

William Last KRM – Tinto mp3 free download

High talented singer and comedian William Last KRM who have been regarded as the best in Botswana is here today with his long awaited dope song titled Tinto. Cop below and enjoy.

VERY HOT: William Last KRM – Gao Romantic (Akulaleki Cover)

“Tinto” have been on high demand following the success of his Akulaleki Cover he did many months ago. So today we decides to bring you the full original mix. So without added ado, update your playlist and don’t forget to share your thoughts below.

Stream, and share “Tinto”. Don’t forget to drop your comments below.

DOWNLOAD Audio file

William Last KRM – Tinto Lyrics:

[Chorus]
Kgale ke tuka molelo
Ke tuka molelo diphilo
Ke nale ngwaga tse tharo, ke betsa comedy e marapo
Bitso lame ke Bofelo
Ke batla go tshwana le Tshepo
Ke batla go tshwana le Tlhalefo
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Tinto!
Tinto!

[Verse 1]
Kana ke kgale ke phanda
Chommie di mpitsa mabitso bo khanka
Ke tsoga ke sa brusher le meno
Batho ba bua my breath ya dumpa
Batho ba rata go nyatsa
That’s why ke ipala mebala ya kgaka
Ke rata go poma di phankga, marе ke nale ngwana, yeah
Ngwanaka wa ntlha, kе batla go vaela ko Pandas
Mathata pelo ya phandla
Tota ke batla go spanna
Ke tsoga masigo ke kgangwa ke dilo ke bona satane walwa ntwa
Ke tsena kereke ke rapela thata but dilo di gana go tlhamala
Back in the days gole thata ke khala but still ke tswelela kea hustler
Ga ke rate go bona mama a lla
Ke batla go mmona a galalela
Kana ke bra e tona, ska bona ke bopama wa nyatsa
Kana ke bra ya kasi ska nyatsa bo shibidu jwaka

[Chorus]
Kgale ke tuka molelo
Ke tuka molelo diphilo
Ke nale ngwaga tse tharo, ke betsa comedy e marapo
Bitso lame ke Bofelo
Ke batla go tshwana le Tshepo
Ke batla go tshwana le Tlhalefo
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Tinto!
Tinto!

[Verse 2]
Macheri o bathsabe ba rata makgaka
Ba bona ole broke, they will tell you ditshele
Bago bitsa mabitso bo “Honey” bo “Sweety”
Di zaka di tsena o reka di sofa
Di bill o di duela your mom aitumetse
Ditsala tsa fake di batla o fambula
O fambule thata but never bao thuse
They cursing you, ba batla o taka
Ke nale ngwaga tse pedi tse tharo ke tshaba bokhete
These days all my fans ba batla ke drop-e, yeah
I’m gon’ do it again yeah, again and again and again yeah
Always do that I can, yeah
Rap, wonke umuntu u funa mali phela
Dai ding [?]
Khama always thought ke motlere
Always knew I’ma be the best, yeah
Kana ke ikwalela dipina
In case you thinkin’ that ntse ke kwalela, yeah
Kana ke spana ke le one
In case you thinkin’ that kea manag-iwa

[Chorus]
Kgale ke tuka molelo
Ke tuka molelo diphilo
Ke nale ngwaga tse tharo, ke betsa comedy e marapo
Bitso lame ke Bofelo
Ke batla go tshwana le Tshepo
Ke batla go tshwana le Tlhalefo
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Ke pana ka thata ke Tinto
Tinto!
Tinto!

iminathi 1

Leave a Reply